``` ```

Wat is zelfbeeld?

In dit artikel leg ik uit wat we onder zelfbeeld verstaan. Kinderen hebben een bepaald beeld over zichzelf. Een manier waarop ze gewend zijn over zichzelf te denken. Dit beeld van zichzelf kan positief of negatief zijn. Kinderen weten van zichzelf wat ze goed kunnen en minder goed kunnen. Een kind met een positief zelfbeeld heeft positieve ideeën over zichzelf en vertrouwen in zichzelf.

Kinderen vormen een beeld van zichzelf in de binnenwereld

Het zelfbeeld wordt door kinderen in de binnenwereld gevormd op basis van boodschappen die kinderen krijgen over wat ze goed en minder goed kunnen. Wanneer kinderen een positief beeld van zichzelf hebben dan omvat dat meestal alles wat kinderen doen. Deze kinderen  komen doorgaans goed mee op school. Ze doen leuk naar andere kinderen hierdoor sluiten ze makkelijk vriendschappen. Ze tonen veerkracht bij tegenslag en voelen zich doorgaans blij. Kinderen die zich onzeker voelen of een laag of negatief zelfbeeld hebben kunnen ook grip krijgen op hun eigen zelfbeeld.

Kan jouw kind zelfvertrouwen gebruiken?

Middels integratieve kindercoaching leer ik kinderen welke stappen zij kunnen nemen om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Bouwen aan zelfvertrouwen doe je een leven lang. Zekerheid en onzekerheid ze horen bij het leven. Kindercoaching is een laagdrempelige manier van hulp om kinderen te helpen stevig in  de wereld te staan. Integratieve kindercoaching is geschikt voor alle kinderen. Ook wanneer je kind zich overschreeuwt of boos doet kan een laag zelfbeeld dit gedrag veroorzaken. Juist dan kan kindercoaching goed helpen. Ben je pleegouder? Pleegkinderen hebben vaak een slechte start en deze kinderen lopen vaak 3-0 achter wanneer het gaat om zelfvertrouwen. Natuurlijk denk ik dan ook graag met je mee.

Wil jij graag eens praten over hoe ik het zelfvertrouwen van je kind kan versterken? Maak gerust een gratis belafspraak
Tijdens een telefonisch consult neem ik de vraag met je door en onderzoeken we wat ik voor je kan doen.

```