Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf en in wat hij of zij kan.
Kinderen met zelfvertrouwen hebben een positief zelfbeeld, voelen zich zeker van zichzelf en zijn sociaal vaardig. Kinderen bouwen zelfvertrouwen op thuis en in de directe omgeving. Als ouder kan jij je kind helpen zelfvertrouwen op te bouwen. In de eerste plaats doe je dit door jouw kind veel liefde en aandacht te geven.

Wat zijn twee belangrijke bouwstenen van zelfvertrouwen?
De eerste belangrijke boodschap is “ik mag er zijn”. Dat betekent dat je kind zich gewaardeerd en geliefd voelt. Op deze manier krijgt jouw kind het gevoel ik ben de moeite waard. De tweede boodschap is dat jouw kind het gevoel heeft “ik kan het aan”.

Hoe geef jij jouw kind het gevoel “ik mag er zijn”?
Je geeft jouw kind het gevoel “ik mag er zijn” door je kind regelmatig te knuffelen. Zeg regelmatig hoe blij je bent met je zoon of dochter en spreek je waardering uit. Op deze manier laat je merken dat jij van je kind houdt. “Gaaf!, Wat heb je fantastisch de tafel gedekt”. “Dat is snel, je bent al aangekleed en klaar om naar school te gaan”. “Wat ben je toch zelfstandig, heel bijzonder ik ken maar weinig kinderen die dat zo geweldig doen”.

Hoe geef ik mijn kind het gevoel “ik kan het aan”.
Je geeft je kind het gevoel “ik kan het aan” door je kind de ruimte te geven om iets te doen wat je kind nog niet heeft gedaan. Het gaat hier om dat jij je kind meer zelfstandigheid geeft. Je kan bijvoorbeeld denken aan je kind zelfstandig een boodschap laten doen. Bij jonge kinderen kan je ook denken aan, alleen de trap af en op. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het brood snijden of koffie zetten, een schroef aandraaien en knippen met een schaar. Het gaat er om dat het nieuw en spannend. Je kind weet niet van te voren of het gaat lukken.

Ik heb als ouder een “oh als dat maar goed gaat gevoel”.
Het is heel normaal dat jij als ouder een “oh als dat maar goed gaat gevoel” krijg. Je denk misschien “dat gaat mis”. Deze gedachte mag je als ouder hebben en ook een spannend en zenuwachtig gevoel. Prima, kijk rustig op afstand mee. Laat je kind proberen en geef hem of haar de kans zich te herpakken. Ingrijpen doe je natuurlijk wel bij een levensgevaarlijke situatie of wanneer je kind overlast geeft aan anderen. Lukt het hem! Gefeliciteerd jouw kind heeft een stap gezet naar meer zelfvertrouwen. Lukt het niet dan ben jij er als ouder om je kind aan te moedigen. Zo geef je jouw kind weer het gevoel van de moeite waard zijn.
Download hier de checklist zelfbeeld en je weet gelijk wat je al prima doet en waar je kan verbeteren.

Artikelen over Hoe ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen?

Wat is zelfbeeld?

Wat is zelfbeeld? Kinderen hebben een bepaald beeld over zichzelf. Een manier waarop ze gewend zijn over zichzelf te denken. Een zelfbeeld kan positief of negatief zijn. Kinderen weten van zichzelf wat ze goed kunnen en minder goed kunnen. Een kind met een positief...

Wat is talent?

Wat is talent? Talent is dat wat iedere mens uniek en bijzonder maakt. Het is je meest kostbare bezit. Ieder mens heeft een talent of beter gezegd: een uniek talent. Een talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Ieder kind wordt geboren met een uniek talent....

Ken jij je kwaliteiten?

Kwaliteiten of sterke kanten zijn de eigenschappen die tot de kern van je kind behoren. Het zijn de sterke en opvallende kanten. Kwaliteiten geven kleur aan je kind. Wanneer ouders tegen elkaar zeggen: “hij is zo onbevangen, ze is zo open, gevoelig en...

Wat is veerkracht?

Hoe ontwikkel je eigenlijk veerkracht? Veerkracht kan je omschrijven als het vermogen van mensen om zich te herstellen na een probleem of een moeilijkheid. Veerkrachtige kinderen zetten door en zijn in staat om telkens weer de sterke kanten in te zetten om problemen...

Hoe stimuleer je de zelfstandigheid van kinderen?

Hoe stimuleer je zelfstandigheid? Hoe stimuleer je de zelfstandigheid van kinderen eigenlijk? Zelfstandigheid geeft kinderen gevoel van eigenwaarde en vertrouwen. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen ruimte van ouders krijgen om zelfstandigheid te ontwikkelen....

Voelt jouw kind zich onzeker?

Kinderen die zich onzeker voelen hebben meestal een laag of negatief zelfbeeld Wanneer kinderen zich onzeker voelen hebben ze weinig zelfvertrouwen wat meestal ontstaat vanuit een laag of negatief zelfbeeld. Kinderen die zich onzeker voelen vergelijken zichzelf met...