``` ```


Kinderen met zelfvertrouwen hebben een positief zelfbeeld, voelen zich zeker van zichzelf en zijn sociaal vaardig. Kinderen bouwen zelfvertrouwen op thuis en in de directe omgeving. Als ouder kan jij je kind helpen zelfvertrouwen op te bouwen. In de eerste plaats doe je dit door jouw kind veel liefde en aandacht te geven. Daarnaast zijn er twee boodschappen heel erg belangrijk. Deze twee boodschappen bespreek ik in dit artikel.

Met welke twee boodschappen versterk je zelfvertrouwen?

De eerste belangrijke boodschap is “ik mag er zijn”. Dat betekent dat je kind zich gewaardeerd en geliefd voelt. Op deze manier krijgt jouw kind het gevoel ik ben de moeite waard. De tweede boodschap is dat jouw kind het gevoel heeft “ik kan het aan”. Kinderen die het gevoel hebben het te kunnen voelen zich groot en ze durven de wereld aan. Deze kinderen durven te onderzoeken, gaan spelen en gaan uitdagingen aan.

Het gevoel “ik mag er zijn” zorgt voor zelfvertrouwen

Je geeft jouw kind het gevoel “ik mag er zijn” en dus zelfvertrouwen door je kind regelmatig te knuffelen. Zeg regelmatig hoe blij je bent met je zoon of dochter en spreek je waardering uit. Op deze manier laat je merken dat jij van je kind houdt. “Gaaf!, Wat heb je fantastisch de tafel gedekt”. “Dat is snel, je bent al aangekleed en klaar om naar school te gaan”. “Wat ben je toch zelfstandig, heel bijzonder ik ken maar weinig kinderen die dat zo geweldig doen”.

Het gevoel “ik kan het aan” zorgt voor zelfvertrouwen

 

Je geeft je kind het gevoel “ik kan het aan” en dus zelfvertrouwen door je kind ruimte te geven om iets te doen wat je kind nog niet heeft gedaan. Het gaat hier om dat jij je kind meer zelfstandigheid geeft. Je kan bijvoorbeeld denken aan je kind zelfstandig een boodschap laten doen. Bij jonge kinderen kan je ook denken aan, alleen de trap af en op. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het brood snijden of koffie zetten, een schroef aandraaien en knippen met een schaar. Het gaat er om dat het ook een beetje nieuw en spannend is. Kortom een echte uitdaging. Je kind weet niet van te voren of het gaat lukken. Door de uitdaging aan te gaan vergroot je kind zijn of haar wereld.

Door los te laten geef je zelfvertrouwen

 

Je kind gaat zijn of haar wereld vergroten. Je wilt je kind daar ruimte voor geven en te gelijk vind je het misschien moeilijk om je kind los te laten. Het is heel normaal dat jij als ouder een “oh als dat maar goed gaat gevoel” krijg. Je denk misschien “dat gaat mis”. Deze gedachte mag je als ouder hebben en daarbij een spannend en zenuwachtig gevoel hebben. Prima, spreek het niet uit en kijk rustig op afstand mee. Laat je kind het op eigenwijze proberen en geef hem of haar de kans zich te herpakken als het dreigt mis te gaan.

Zelfvertrouwen geef je door je kind de ruimte te geven om fouten te maken

Lukt het hem! Gefeliciteerd jouw kind heeft een stap gezet naar meer zelfvertrouwen. Lukt het niet dan ben jij er als ouder om je kind aan te moedigen zodat het zich kan herpakken. Zo geef jij je kind zelfvertrouwen.

Verder ontdekken

Kindercoaching
Wil je graag dat ik met jullie en je kind aan de slag ga in mijn praktijk. Maak dan gerust een gratis belafspraak

Artikelen over Hoe ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen?

Wat is zelfbeeld?

Wat is zelfbeeld? In dit artikel leg ik uit wat we onder zelfbeeld verstaan. Kinderen hebben een bepaald beeld over zichzelf. Een manier waarop ze gewend zijn over zichzelf te denken. Dit beeld van zichzelf kan positief of negatief zijn. Kinderen weten van zichzelf...

Wat is talent?

Wat is talent? Talent is dat wat iedere mens uniek en bijzonder maakt. Het is je meest kostbare bezit. Ieder mens heeft een talent of beter gezegd: een uniek talent. Een talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Ieder kind wordt geboren met een uniek talent....

Ken jij je kwaliteiten?

Kent je kind zijn of haar kwaliteiten? Kwaliteiten of sterke kanten zijn de eigenschappen die tot de kern van je kind behoren. Het zijn de sterke en opvallende kanten. Kwaliteiten geven kleur aan je kind. Wanneer ouders tegen elkaar zeggen: “hij is zo...

Wat is veerkracht?

Hoe ontwikkel je eigenlijk veerkracht? Veerkracht kan je omschrijven als het vermogen van mensen om zich te herstellen na een probleem of een moeilijkheid. Veerkrachtige kinderen zetten door en zijn in staat om telkens weer de sterke kanten in te zetten om problemen...

Hoe stimuleer je de zelfstandigheid van kinderen?

Hoe stimuleer je zelfstandigheid? Hoe stimuleer je de zelfstandigheid van kinderen eigenlijk? Zelfstandigheid geeft kinderen gevoel van eigenwaarde en vertrouwen. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen ruimte van ouders krijgen om zelfstandigheid te ontwikkelen....

Voelt jouw kind zich onzeker?

Kinderen die zich onzeker voelen hebben meestal een laag of negatief zelfbeeld Wanneer kinderen zich onzeker voelen hebben ze weinig zelfvertrouwen wat meestal ontstaat vanuit een laag of negatief zelfbeeld. Kinderen die zich onzeker voelen vergelijken zichzelf met...
```