Alles kidzzz training

Op zoek naar een individuele training voor kinderen met boos gedrag in de bovenbouw?
G

Is jouw kind prikkelbaar, driftig en opstandig?

G

Valt jouw kind op door schelden, schoppen en slaan?

G

Is jouw kind gemakkelijk, beinvloedbaar, en komt deze met bravoure gedrag in de problemen?

G

Heeft jouw kind woedeaanvallen en is deze geneigd de schuld bij anderen te leggen?

Alles Kidzzz

Sommige kinderen worden snel boos, hebben veel ruzie of reageren vaak met schelden, schoppen of door te slaan. Alles Kidzzz is een individueel programma voor kinderen in groep zes, zeven en acht van de basisschool. De training wordt gegeven op school onder schooltijd in samenwerking met ouders en leerkracht.

Het programma wordt volledig opmaat gemaakt voor jouw kind. Samen bekijken we waar jouw kind al goed in en wat hij of zij wil gaan leren. Alle kinderen krijgen een Alles Kidzzz map die tijdens het programma wordt gebruikt. Ouders en leerkracht krijgen informatie over de vorderingen zodat zee kunnen ondersteunen  tijdens het proces. Na het doorlopen van het programma zullen de sociale vaardigheden van jouw kind zijn versterkt en zal deze meer zelfvertrouwen laten zien. De relatie met de leerkracht en andere kinderen zal zijn verbetert. Jouw kind zal zelfstandig steeds vaker zelf conflicten kunnen oplossen en zijn boosheid op een goed manier kunnen uitten.

“Laten we ruzie gebruiken als startpunt niet als eindpunt”

kinderen zoeken met ruzie nogal op een onhandige manier contact met scheldwoorden, afpakken en kapot maken. Laten we kinderen vooral de woorden geven om zich uit te spreken over hoe ze zich voelen zodat we elkaar beter leren kennen.

Over Sander

Ik ben Sander Kooijman ontwikkelingspsycholoog, schoolmaatschappelijk werker en integratief  kindertherapeut (i.o). Daarnaast heb ik heb ik de licentie Alles Kidzzz trainer behaald en ben ik specialist op het gebied van kinderen met boos gedrag. Ik help kinderen en hun ouders met  klachten. Met de juiste aanpak zijn deze klachten snel te verhelpen. Vaak is een integratief kindercoachtraject voldoende. Wanneer de patronen lastig te doorbreken zijn en van alles is geprobeerd dan biedt Alles Kidzzz uitkomst. Alles kidzzz is bedoeld voor ouders en kinderen die op zoek zijn naar een preventief traject en waar de GGZ een stap te ver is. Ik vind het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk juiste hulp te bieden. Ieder kind heeft recht op zijn eigen geluk.

“Doorbreek het negatieve patroon met Alles Kidzzz”

R

Bevorderen van een positief zelfbeeld

Kinderen met voldoende zelfvertrouwen hebben het niet nodig om stoer te doen en groeien uit tot evenwichtige kinderen. Ze zijn zelfstandig en hebben autonomie. Kinderen met zelfvertrouwen hebben ruggengraad en staan voor zichzelf. Deze kinderen zijn niet gemakkelijk te beeeinvloeden ze kiezen hun eigen weg.

R

Stimuleren van positieve sociale cognities

Sommige kinderen maken op nogal onhandige manier contact met elkaar met scheldwoorden, afpakken of door iets kapot te maken. Juist door kinderen te leren te vertellen wat ze bedoelen wordt contact gemaakt en ruzie opgelost. Met sterke sociale vaardigheden maak je op een positieve manier contact met anderen en ontstaan nieuwe vriendschappen.

R

Woederegulatie

Jouw kind heeft grip op zijn gevoel. Als anderen stom doen kan jou kind oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals pesten, treiteren en ruzies. Jouw kind durft zich uit te spreken en komt op voor zichzelf zonder ruzie te maken. De kinderen benoemen en onderscheiden emoties steeds beter.

R

Ontwikkelen prosociale alternatieven voor reactief en proactief gedrag

Jouw kind heeft grip op zijn gevoel.  De kinderen leren om eerst na te denken en dan te handelen. Kinderen leren om ruzie op te lossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent.

Ervaringen van andere kinderen en ouders

Ouders vertellen na de training dat ze beter zicht hebben gekregen op welke manier hun kind beter om kan gaan met leeftijdsgenoten en met de leerkracht op school. Het contact met de leerkracht en kind is na de training verbeterd, Ouders en leerkrachten werken beter met elkaar samen na de training.

 

Direct na de kennismaking merken we dat de kinderen ontzettend enthousiast zijn. Jelmer vindt het zo leuk dat de training helemaal in Pokemon thema wordt aangepast. De training van Joris hebben we in voetbal thema gedaan. De oefeningen kunnen sluiten helemaal aan op de kinderen. De meeste kinderen gaan graag naar Alles Kidzzz.

Alles kidzzz preventief, evidence based en bewezen effectief

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Alles Kidzzz werkt. Na 6 maanden rapporteerden leerkrachten een blijvende vermindering van agressie op school. Doordat het zelfbeeld van kinderen verbetert is neemt de agressief af.

 

Alles Kidzzz bewezen effectief

Erkend en opgenomen in de databank voor effectieve jeugdinterventies.  Link naar databank voor Effectieve Jeugdinterventies
Opgenomen in Richtlijn ernstige gedragsproblemen. link naar Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen
Opgenomen in de richtlijn Pesten voor JGZ. Link naar JGZ-richtlijn pesten
Opgenomen in de kennisbank van School en Veiligheid. https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/alles-kidzzz/

 

 

Veelgestelde vragen

Wordt alles kidzzz training vergoed?

Alles Kidzzz training is een evidence based jeugdinterventie en opgenomen in de databank voor effectieve jeugdinterventies. Er zijn gemeenten die Alles Kidzzz training vergoeden.

Kom ik in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering?

Op dit moment worden de kosten voor kindercoaching  en Alles Kidzzz niet vergoed. Counseling en Integratieve kindertherapie wordt wel deels vergoed. In de toekomst zal dit wel mogelijk zijn.

 

Op welke manier worden ouders betrokken bij de kindersessies?

De gesprekken zijn vertrouwelijk wat betekent dat er geen informatie wordt gedeeld aan derden zonder toestemming van de ouders. De informatie die kinderen delen tijdens de sessies is vertrouwelijk. Ouders en leerkrachten worden betrokken via de mail of de app over de vorderingen. Tijdens het kennismakingsgesprek worden hier afspraken over gemaakt.

Wat als mijn kind niet naar de training wil?

Wanneer jouw kind het spannend vindt om te beginnen dan is dat begrijpelijk. De kinderen die meedoen aan Alles Kidzzz hebben soms extra steuntje in de rug nodig. Jouw kind is hier niet de enige in. Samen doen we wat nodig is om jouw kind te helpen om een fijne start te maken.

Ervaringen van kinderen en ouders

Onze dochter heeft snel conflicten met andere kinderen. Ze heeft het idee dat andere kinderen snel roddelen en haar uitlachen. Hier raakt ze erg door van streek. Jenever reageert dan echt heel fel op de meiden in de klas. We merken dat er veel meer rust is gekomen.
Jenever kan het beter verdragen wanneer kinderen roddelen. Ze stapt er nu gewoon op af en vaak blijkt dat het helemaal niet over haar gaat. Jenever is positiever gaan denken over zichzelf. Doordat ze meer praat over wat haar dwars zit komen de boze buien minder voor. Wij zijn blij met Alles kidzzz ook heel geschikt voor meiden!

 

Ouders van Jenever

Kevin heeft conflicten tijdens de overblijf en de pauze vooral tijdens het voetbal spelen. Hij kan gewoon niet tegen onrecht. Kevin werd woest en gaat dan snel slaan en schoppen. De training is aangepast in voetbal thema. Dat was echt een schot in de roos. Kevin was zo enthousiast we zien na de training zo’n verschil. De relatie met de leerkracht is verbetert. Kevin had het idee dat hij het altijd gedaan heeft. Kevin heeft het idee dat er nu vaker naar hem wordt geluisterd.

 

 

Ouders van Kevin

Wil je meer weten over Alles Kidzzz?