``` ```

Gehechtheid pleegouders; Hoe zorg je daarvoor? Wanneer je als aspirant pleegouder kiest voor pleegzorg dan heb je te maken met hechting en mogelijke hechtingproblemen. Voor ons was de onzekerheid over de gehechtheid pleegouders best een bezwaar om voor pleegzorg te kiezen. Door mijn hulpverlenersachtergrond heb ik verschillende verhalen van kinderen meegekregen waarbij de hechting niet goed gelopen is. Het is namelijk niet van zelfsprekend dat de dat de gehechtheid tussen pleegouders en pleegkind goed gaat. Voor de meeste pleegkinderen geldt dat ze een slechte start hebben meegemaakt, Wij hebben dit bezwaar terzijde gelegd en zijn voor pleegouderschap gegaan. In dit blog vertel ik ons verhaal.

Gehechtheid pleegouders. Kunnen (pleeg)kinderen zich opnieuw hechten?

Onze pleegkinderen zijn in het eerste jaar bij ons gekomen. We wisten dat jonge kinderen zich aan meerdere personen kunnen hechten. Maar goed wat voor alle pleegkinderen geldt en ook voor die van ons is dat ze te maken hebben gehad met een breuk.  De hechting van kinderen start al in de baarmoeder wat betekent dat ook onze (pleeg)kinderen een slechte start hebben gehad. Al heel jong zijn ze op afstand gekomen van hun geboorte mama en papa. Pleegkinderen kunnen zich inderdaad opnieuw hechten aan pleegouders. Wij zijn hechtheid direct vanaf de geboorte samen gaan opbouwen.

Wat betekent gehechtheid pleegouders en pleegkind eigenlijk?

Gehechtheid is de band tussen ouder en kind die ontstaat tijdens het eerste levensjaar. Hechting is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Gehechtheid tussen (pleeg)kind en pleegouders blijkt uit de mate waarin het kind in allerlei situaties contact zoekt met de ouder. In principe hechten alle kinderen zich aan de ouders, maar de kwaliteit van de gehechtheid relaties kan verschillen. Kinderen kunnen zich ook hechten aan andere nabije volwassen zoals grootouder en natuurlijk ook aan pleegouders. We weten dat wanneer kinderen meerdere breuken in de hechting hebben ervaren het moeilijker wordt om te hechten. Er kan zelfs in het ongunstige geval hechtingsproblematiek ontstaan. Ook na het eerste levensjaar kunnen kinderen zich opnieuw hechten. Vaak verloopt dit proces moeizamer,

Vanaf de eerste dag zijn we hechtheid gaan opbouwen

Vanaf de eerste dag zijn wij hechtheid gaan opbouwen met ons pleegkinderen. De eerste dagen zijn we om de paar uur naar het ziekenhuis gegaan om zoveel mogelijk bij hem zijn. We hebben er voor gekozen om de flesjes onderling tussen ons pleegouders te verdelen. Dat betekent dat we vanaf de eerste dag beide de zorg op ons hebben genomen. We gunde hem en elkaar dat we beide hechting konden bouwen. We wisten toen niet of we hier goed aan deden maar dit voelde in ieder geval goed. Zo konden we ook beide vrij snel weer het werk oppakken terwijl er altijd eentje van ons beschikbaar was. De laatste nacht in het ziekenhuis was helemaal bijzonder. We mochten logeren in het ziekenhuis. We hebben deze nacht alleen maar geluisterd naar elkaars ademhaling. Daarbij hebben de zusters een 24 uursritme. Ieder uur kwam er wel even iemand binnen. Een korte maar zo bijzondere nacht.

Thuiskomst uit het ziekenhuis zonder baby shower

Vanaf dat we thuis kwamen zijn we heel terughoudend geweest in het bezoek aan onze familie. De gehechtheid tussen ons pleegouders en ons pleegkind kreeg voorrang. Dat was niet gemakkelijk want aankomend opa en oma: ze stonden te popelen. Waar het gebruikelijk is dat familie en vrienden langskomen hebben we dit tot het minimale beperkt. Onze pleegkinderen zijn niet van arm tot arm gegaan zoals gebruikelijk is. Dat betekent wel dat we onze ouders en enthousiaste opa’s en oma’s goed hebben voorgelicht om geen verkeerde verwachtingen te kweken. Voor nu is het belangrijk dat onze pleegkinderen weten dat wij er voor ze zijn. Ze zijn veilig bij ons en wij zijn er. Daar gaat gehechtheid tussen pleegkind en pleegouders over. Het is de basis van hechting.

Gehechtheid pleegouders

Wanneer er sprake is van een goede gehechtheid tussen pleegouder en pleegkind noemen we dat veilig. Dat merk je aan kinderen die direct contact en nabijheid zoeken met ons. Je merkt het wanneer je kind zich snel laat gerust stellen. Het zijn de kinderen die durven te onderzoeken, te ontdekken en te spelen. Inmiddels zien we dat onze beide pleegkinderen veilig gehecht zijn. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Als baby waren ze dat zeker nog niet. Uit duizenden herken ik de rust van kinderen bij hun mama van kinderen die veilig zijn gehecht. Op die manier hebben we dat niet waargenomen bij onze pleegkinderen. Nu onze kinderen groter zijn kunnen ze dat wel. We zien onze pleegkinderen zelfvertrouwen ontwikkelen door dat ze geleerd hebben dat ze kunnen rekenen op steun van ons. Ze zijn veerkrachtig; ze kunnen flexibel reageren op problemen, spanningen en kunnen emoties zoals boos zijn tonen en reguleren. We merken dat ze vanuit deze veilige basis gemakkelijk relaties kunnen aangaan met anderen.

Wat zijn onze ingrediënten voor gehechtheid met pleegouders geweest

We hebben ons als pleegouder gefocust op drie pijlers om gehechtheid tussen kind een pleegouders te bewerkstellingen. De drie pijlers zijn: sensitief reageren, continuïteit en de gevoelens van de kinderen erkennen en herkennen (metaliseren). Vanuit de Rading zijn er mooie programma’s om hechting bij jonge kinderen te bevorderen. Sensitief reageren het houdt in dat de je als pleegouder open staat voor de signalen van het kind en daar passend op reageert.

De tweede bouwsteen gaat over het bieden van continuïteit of het er simpel gezegd gewoon zijn. Dit heeft enorm geholpen. We zijn beide minder gaan werken met dank aan de pleegzorgvergoeding en zo was er de eerste dagen altijd iemand van ons thuis. We hebben in deze periode bijna geen gebruik gemaakt van oppas. De oppas die we pas na het eerste jaar inzetten was ook een vast en bekend iemand. De derde bouwsteen wordt ook wel metaliseren genoemd: het telkens aansluiten bij de gevoelens van kinderen. Het erkennen van de gevoelens die er zijn is een manier die ik vanuit uit mijn eigen kindercoachpraktijk al had meegekregen en deze kon ik hier ook mooi toepassen. Vanuit deze basis bouwstenen hebben we onze pleegkinderen een veilige basis meegegeven om de wereld te ontdekken.

Verder lezen

Praten met kinderen over gevoelens is super belangrijk. Het helpt enorm om de gehechtheid tussen ouder en pleegouder te versterken. Door te praten met je kind zal je kind minder boos worden en versterk je het zelfvertrouwen van je kind. Vraag hier het gratis e-book: praten met kinderen over gevoelens aan. Maak jij je zorgen over je kind en wil je hier over doorpraten. Maak gerust een belafspraak

```