Pleegouderschap: wij doe het samen

Pleegouderschap: we doen het samen. Pleegouderschap het is soms een enorme uitdaging. Keer op keer worden we uitgedaagd maar samen groeien we steeds verder in het pleegouderschap. Pleegouderschap je doet het niet alleen en dat kan ook helemaal niet. Samen zijn we het pleegouder avontuur aangegaan. Maar naast elkaars steun hebben we ook veel hulp van anderen gehad. We zijn dankbaar voor alle hulp die we vanuit pleegzorg hebben gehad. Maar zeker ook niet te vergeten de steun van onze werkgevers, de familie en de school. Gelukkig maar, je staat er als pleegouder niet alleen voor. Dat is maar goed ook want als je start weet je eigenlijk niet goed waar je aan begint en welke uitdagingen op je pad gaan komen.

Samen groeien in het pleegouderschap

Pleegouder worden: samen zijn we er in gegroeid. Natuurlijk hebben we ons net als de meeste aspirant pleegouders goed voorbereid. Met een onderwijs en een zorgachtergrond staan we sterk, dachten we. Vooraf hebben we ons geïnformeerd, ingelezen en met mensen gesproken en dan is het zo ver. We kennen elkaar goed en ook onze grenzen en toch. Wat er allemaal op het pad is gekomen. Moeilijke momenten maar ook super mooie momenten. Wanneer je ouder wordt dan weet je het ook allemaal nog niet. Want ook in ouderschap groei je net zoals in pleegouderschap. Je wordt niet opgeleid als ouder en zeker ook niet als pleegouder. Maar vanuit intuïtie doe je vaak het goede en je mag ook hulp vragen. Komt tijd komt raad, samen groeien we in het pleegouderschap.

Samen de challenge aangaan

Dat er uitdagingen komen dat is een zekerheid. Voor ons al direct bij de start vanwege onduidelijkheid rondom de plaatsing. Want voor de meeste kinderen is het nog niet duidelijk hoe de toekomst er uit ziet. De rechter bepaald en die staat los van iedereen en pleegzorg. De rechter weegt de belangen van de kinderen. Juist in deze fase hebben hebben we alle steun gehad. Vanuit pleegzorg kunnen we alle steun in roepen. Bijvoorbeeld over hoe we hechting kunnen bouwen en hoe we met moeilijk gedrag kunnen omgaan. Naast het pleegouderschap hebben we ook een eigen leven, een baan en hobby’s. De komst van een kind betekent veel voor je relatie maar ook voor je persoonlijk ontwikkeling. Hoe je hier een balans in vindt, dat doet iedereen op geheel eigen wijze. Wij hebben de zorg samen voor de kinderen samen gedeeld.

De zorgen delen

Samen zijn we het pleegouderschap aangaan en wij hebben gekozen de zorg samen te delen. Wij hebben een soort van 50 – 50 verdeling gemaakt. Hoe je de verdeling maakt dar maakt niks uit als je er samen 100% achter staat. Voor ons betekende dat de zorgtijd verdelen. Wij hebben gekozen om samen zo veel mogelijk veiligheid te bieden door het eerste jaar de zorg helemaal zelf te bieden. Geen dagverblijf en bij de de tweede zijn we  met de peuterschool begonnen na twee en een half jaar. Hierdoor hebben we de eerste jaren bijna geen opvang en oppas nodig gehad. De carrière van ons kwam op de tweede plek te staan. Na het eerste jaar zijn voorzichtig de opvang gaan uitbreiden en kregen weer meer ruimte voor persoonlijke andere doelen.

Samen pleegouderschap: We zijn vanaf de eerste dag een team

Samen pleegouderschap betekent ook dat we onze pleegoude kwaliteiten steeds verder konden ontwikkelen. We werden steeds handiger in het aangaan van zorgafspraken en deze handig te verdelen. Wekelijks stemmen we af. Telkens verdelen we de taken zo dat we beide ruimte hebben om tijd voor jezelf te hebben. Bijvoorbeeld sporten, piano spelen en voor mij geldt ook de start van de kinderpraktijk. Opladen door tijd pakken voor jezelf is zo belangrijk om weer op te laden. Maar ook tijd samen hoewel die tijd echt onder druk komt te staan. Juist door beide los van elkaar tijd te hebben met de kinderen bouwen we aan de relatie met kinderen en verdiepen we het contact. Super waardevol dat gun ik iedere ouder en kind.

Samen een team vormen

Natuurlijk was het voor ons ook even zoeken naar een vorm. Het groeien in het pleegouderschap kost nu eenmaal tijd. We ontdekken dat we niet overal gelijk over dachten. Niet zo gek want we zijn ook twee verschillende mensen. De kinderen vragen ook duidelijkheid. Voor ons heeft het geholpen om te kiezen voor een zogenaamde dag ouder. Jonge kinderen trekken vaak naar de ouder die er die dag is geweest. De dag ouder is oriëntatiepunt voor de kinderen. Wij hebben er dan voor gekozen dat deze ouder de leiding neemt voor die dag en de andere ouder ondersteunt de dag ouder. Deze manier is handig omdat de dagouder de kinderen gewoon het beste aanvoelt. Het is ook heel mooi om de ander het contact met de kinderen te gunnen. Zo hebben we beiden de kans de relatie met de kinderen te verdiepen in plaats van oppervlakkig contact.

De krachten bundelen in plaats van de klachten

Natuurlijk denken we ook anders over zaken. We staan als ouder lang niet altijd op dezelfde lijn. Dat hoeft ook helemaal niet. Onze kinderen weten precies bij wie ze moeten zijn op welk moment om iets ondeugends voor elkaar te krijgen. In mijn kindercoach begeleiding geef ik juist ook ouders het advies om niet in een rol te gaan die niet past bij je. We zijn nu eenmaal niet gelijk. Maak juist gebruik van elkaars kwaliteiten en geniet en kijk met verwondering naar hoe de ander het totaal anders aanpakt met misschien wel fantastisch resultaat. Maakt de ander het echt bond: bevraag de ander eens over de beweegredenen zonder oordeel. Hoe mooi is het om de krachten samen te bundelen in plaats van klachten. Samen sta je sterk als pleegouder en doe je wat nodig is voor de kinderen.

Rust in het opvoedteam brengen. Hoe doe je dat?

Misschien denk jij wel na het lezen van dit blog; het lukt ons vaak niet om als een team samen te werken. Vanuit mijn kindercoachpraktijk werk ik vaak met ouders die aangeven niet op dezelfde lijn te staan. Logisch: jullie zijn verschillende mensen. Geweldig voor je kind: kan het van de verschillende ouderkwaliteiten profiteren! Inderdaad zo kijk ik er naar en zo ontstaat er direct ruimte om nader tot elkaar te komen.  Want dat is de stap die je wilt maken om rust in het opvoedteam te brengen. Kan je hier ook hulp bij gebruiken? Maak gerust een belafspraak voor een gratis consult.