``` ```

Angsten kunnen overweldigend zijn

Angsten horen bij het leven. Iedereen is weleens bang. Een bang gevoel kan omslaan in angst. Deze emotie kan kinderen wel eens overweldigen. Angst is een al overheersend gevoel van verlamming, beven en trillen. Het lijkt wel of het leven een eigen leven leidt. De hartkloppingen, het zweet in de handen en knikkende knieën.  Angst is voor kinderen en volwassenen soms zo’n heftig gevoel dat we alles doen om angst te vermijden.

Welke functie heeft angst eigenlijk?

Angst helpt een kind om alert te zijn als er gevaar dreigt. Wanneer een kind last heeft van angst dan is het belangrijk om eerst uit te zoeken waar de angst van een kind overgaat. Gaat het om een reële angst of is het kind bang door de gedachten die deze heeft. Angst geeft dus een signaal. Er gebeurt iets wat heel belangrijk is. Angst verlamt en roept vermijdingsgedrag op. De beweging van angst heeft het juist nodig om een stap naar voren te zetten. In actie te komen.

Hoe kan je kinderen die zich angstig voelen helpen?

Kinderen die zich angstig voelen kan je helpen door eerst aan te sluiten bij het angstige gevoel van je kind. Zo kom je naast je kind te staan. Je kind voelt zich nu gehoord en gesteund. Dus minimaliseer het gevoel niet en werp het ook niet af. Wanneer een kind enge gedroomd heeft dan helpt het niet om te zeggen dat het niet eng was. Het gevoel van je kind is echt. De waarneming is anders. Angst vraagt om in beweging te komen. Aanmoedigende woorden zoals toe maar ga maar doe maar helpen. Je kind komt tot rust pas dan kan je zeggen dat de knuffel op de kast geen monster was maar gewoon een knuffel.

Integratieve kindercoaching helpt?

Integratieve kindercoaching is bij uitstek een effectieve manier om kinderen met een angstig gevoel te helpen. Alle kanten van je kind zijn welkom. Angst hoort bij het leven. We kunnen de angsten vaak niet wegnemen voor je kind. Wel kunnen we je kind sterker maken. Middels integratieve kindercoaching versterken ik de interne hulpbronnen van je kind.  Dit zijn de hulpbronnen die binnen in je kind aanwezig zijn zoals: zelfvertrouwen, zelfinzicht, zelfrespect, zelfstandigheid en veerkracht. Samen gaan we aan de slag om contact te maken met dat deel van je kind wat zich zo angstig voelt. Je kind zoekt op eigenwijze uit wat dit deel nodig heeft. Hoe? Gewoon door te spelen. Je kind lost het probleem in de binnenwereld op en kan zich weer ontspannen. Je kind heeft grip op het angstige gevoel. Lees gerust verder en lees meer over integratieve kindercoaching.

 

 

 

```