``` ```
Home » Blog » Kinderen met boos gedrag » Frustratie bij kinderen te overwinnen
Frustratie bij kinderen verminderen

Frustratie bij kinderen te overwinnen

door | 12 apr, 2020 | Kinderen met boos gedrag

Frsustratie  Laat jouw kind frustratie zien thuis?

In dit artikel wordt in gegaan op de oorzaken van frustratie bij kinderen. Ouders kunnen met behulp van het stappenplan frustratie thuis overwinnen. Frustratie komt vaak voor bij kinderen. Met gedrag zoals mopperen, zeuren, opgeven, tegenwerken en boos doen laten kinderen merken dat ze niet lekker in hun vel zitten. Frustratie ontstaat wanneer kinderen ervaren dat iets niet lukt en wanneer ze merken dat ze iets niet mogen. Wanneer verwachtingen anders zijn voelt frustratie meer als teleurstelling. Frustratie, teleurstelling en irritatie zijn gevoelens die dicht bij elkaar liggen, Frustratie is voor de meeste kinderen een onaangenaam gevoel voel.

Mopperen, zeuren, opgeven, tegenwerken en boos doen, doen kinderen dat expres? Nee, dat doen ze niet niet. Bij frustratie gaat het meestal om onmacht en kinderen voelen zich machteloos en soms ook waardeloos. Kinderen weten wel met welk gedrag ze de aandacht van de volwassenen kunnen trekken. Misschien lijkt het soms wel expres, maar dat is niet zo. 

Het negatieve gedrag waarmee kinderen de aandacht trekken roept bij ouders meestal irritatie, frustratie en teleurstelling op. Soms laten kinderen dan juist nog meer moeilijk gedrag zien. Er ontstaat een patroon wat blijft terugkomen. Het helpt wanneer ouders begrijpen wat hun kind nodig heeft en dit kunnen bieden.

Frustratie bij kinderen overwinnen
Frustratie bij kinderen ontstaat wanneer iets niet lukt. Wanneer iets buiten het bereik van kinderen ligt kunnen kinderen frustratie ervaren. Het inzetten van kind kwaliteiten zoals doorzettingsvermogen, relativeringsvermogen en humor zullen kinderen helpen om op een gezonde manier met frustratie om te gaan. Deze kinderen zullen hard gaan werken, het op nieuw proberen, het even wegleggen om het later te proberen of er misschien wel om kunnen lachen.

Deze kinderen hebben veerkracht ontwikkeld en vinden weer evenwicht. Door middel van integratieve kindercoaching leren kinderen deze interne hulpbronnen, talenten of kwaliteiten ontwikkelen. Hierdoor krijgen kinderen grip op de situatie. Ze leren om op een andere manier naar de situatie te kijken.

Wanneer iets te moeilijke is kan frustratie ontstaan. De oorzaak ligt dan binnen het kind en dan heeft jouw kind hulp van buitenaf nodig. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met lees- en leerproblemen zoals Dyslectie. Wanneer jouw kind eenvoudig gezegd iets niet kan dan is het heel logisch dat jouw kind zich gefrustreerd voelt. Pas de situatie dan aan zodat het kind geen frustratie meer voelt. Dit kan je doen door de druk er af te halen.

Soms kan het helpend zijn om eerst uit te zoeken waardoor de frustratie komt. Onderzoek kan helpen om bijvoorbeeld het schoolwerk en het leesniveau aan te passen aan het ontwikkelritme van jouw kind. Door de druk weg te nemen zal ook de frustratie afnemen.

Frustratie ontstaat wanneer kinderen worden gedwarsboomd. Kinderen raken bijvoorbeeld gefrustreerd wanneer zaken niet mogen. Wanneer je regels stelt die in de ogen van de kinderen stom of onrechtvaardig zijn zullen kinderen boos doen. Volwassenen stellen door de ogen van kinderen soms zulke onlogische regels. Het stellen van veel regels kan voor frustratie zorgen bij jouw kind.

Het is natuurlijk wel belangrijk om regels te stellen. Stel in ieder geval regels wanneer het de gezondheid en veiligheid van kinderen betreft. Sommige ouders stellen zoveel regels dat kinderen door de veelheid aan regels door het bos de bomen niet meer kunnen zien. Kinderen weten dan niet meer wat wat er van ze verwacht worden. Sommige kinderen geven aan dat ze een “vol hoofd hebben” door te veel aan regels. Kinderen weten dan niet meer hoe te voldoen aan de verwachtingen van hun ouders.  Kinderen gaan zich dan onzeker voelen en zich ook sneller frustreren.  Met integratieve oudercoaching leer je effectief en duidelijk regels stellen.

Zo kan je frustratie bij kinderen overwinnen
Natuurlijk wil jij dat jouw kind zich weer blij en ontspannen kan voelen.  Wanneer Luuk tegenslag ervaart en het niet lukt om iets van lego te bouwen raakt hij gefrustreerd en zet hij een tandje extra bij. Luuk gebruik zijn kwaliteiten doorzettingsvermogen, hard werken en blijven proberen. Deze interne hulpbronnen of ook wel kwaliteiten gebruikt Luuk om met zijn gevoel van frustratie om te gaan. 

Wanneer Joris een moeilijke puzzel aan het doen is legt hij de puzzel even weg. Hij denkt dan straks nog een keer proberen. Hij gaat even iets anders doen en daarna probeert hij het wel. Voor Joris werkt rust om even tot zichzelf te komen. Joris weet ook dat het soms moeite en tijd kost om iets je eigen te maken. Met oefenen, proberen en rust nemen lukt het hem om even later met succes zijn “berg” te beklimmen. Annemarie die kan heel hard lachen om wat er gebeurd en gebruikt humor.

Het is Annemarie gelukt om in de touwen te klimmen en te schommelen. Humor relativeert en geeft Annemarie lucht om op een andere manier naar de situatie te kijken. Het lukt haar om de frustratie te overwinnen. Sommige kinderen hebben bij het overwinnen van frustratie integratieve kindercoaching nodig om grip te krijgen op de lastige situatie.

Hoe ga je om met frustratie van jouw kind?

Wellicht heb je zelf een manier gevonden om interne hulp bronnen en kwaliteiten en talenten van je kind te ontwikkelen. Dat is natuurlijk prima. Wil je hier wat extra steun bij dan kan  integratieve kinder- en oudercoaching hierbij helpen. Wat in ieder geval helpt is dat je zelf als ouder een steun wordt van je kind. door aan te sluiten bij aan te sluiten bij het gevoel van jouw kind. Jouw kind voelt zich dan gehoord en gezien en heeft het gevoel dat er naar hem of haar wordt geluisterd.

Je kan bijvoorbeeld zeggen “het is naar dat je zoveel huiswerk heb gekregen van school”. “Natuurlijk ga je veel liever met het mooie weer naar buiten”. Jouw kind zal zich in ieder geval gesteund en gehoord voelen en staat nu niet meer alleen. je zal merken dat je kind rustiger wordt. Daarna kan je zeggen “begin maar het huiswerk is dan zo gedaan”.

Binnen de integratieve oudercoaching maak ik gebruik van de methode ETR, Erkenning, Troost en Realiteit ontwikkeld door Charlotte Visch, beschreven in het boek de Sleutel voor je kind, 2012.  Met deze methode blijf je in verbinding met je kind en biedt je grenzen.  Regelmatig merk ik dat ouders de eerste stap overslaan. Dan gaan kinderen de strijd aan en het boze gedrag wordt meestal erger. Het is belangrijk om echt verbinding te maken en pas de grens te stellen als jouw kind rustig is. Wil jij frustratie bij jouw kind overwinnen. Wellicht vindt jij het lastig om die grens te stellen. Wil je hier een keer over spreken maak dan gerust een belafspraak

 

 

Over Sander

Ik ben Sander Kooijman kinderpsycholoog in Amersfoort.  Kinderen en ouders kunnen bij mij terecht voor hulp bij de opvoeding en ontwikkeling. Ik ben specialist op gebied van kinderen met boos gedrag. Door samenwerking met ZorgRondom word de zorg vergoed door de gemeente Amersfoort, omliggende gemeenten en Utrecht West

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

```
Tweet
Share
Share
Pin23