Welke elementen hebben ons geholpen om een stabiel pleeggezin te vormen? De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd om onze pleegkinderen een stabiele thuisomgeving te bieden, ondanks aanzienlijke uitdagingen die we hebben overwonnen. Nu, na een periode van tien jaar, kunnen we met trots zeggen dat we gedurende een vol decennium als stabiel pleeggezin hebben gefunctioneerd. Dit is echter geen garantie voor de toekomst, onze pleegkinderen zijn kwetsbaar; er hoeft maar iets te gebeuren en de balans kan worden verstoord. In dit blog neem ik je mee met drie belangrijke ingrediënten die ons hebben geholpen. Ik hoop dat dit blog herkenning, steun en waardevolle inzichten voor jou oplevert.

Rust, Reinheid en Regelmaat

Rust, reinheid en regelmaat: deze drie begrippen heb je ongetwijfeld wel eens gehoord in relatie tot baby’s en de opvoeding van jonge kinderen. De titel van dit kopje klinkt wellicht een tikkeltje gedateerd, en dat is niet vreemd. Rust, Reinheid en Regelmaat staan bekend als de ‘3 R’s’. Ze stammen uit de periode tussen 1820 en 1910 en vinden hun oorsprong in het gedachtegoed van zuster Florence Nightingale, die wordt beschouwd als de grondlegger van moderne verpleegkunde. In het huidige tijdsbeeld is de wereld echter drukker, gehaaster en wellicht ook complexer geworden. Vandaag neem ik de tijd om ons handelen van de afgelopen jaar te overdenken en kom ik tot de conclusie dat deze drie elementen in onze situatie het verschil hebben gemaakt, waardoor we stabiliteit hebben weten te bieden aan onze pleegkinderen.

Welke Impact heeft de Drievoudige Aanpak van Rust en Reinheid op ons pleeggezin betekent voor Stabiliteit?

Rust, reinheid en regelmaat hebben aanzienlijk bijgedragen aan de stabiliteit binnen ons pleeggezin. Deze woorden spreken eigenlijk voor zich, maar laten we dieper ingaan op wat deze termen concreet voor ons gezin hebben betekend. Onder rust versta ik de noodzaak om zowel jijzelf als je kind voldoende rust te gunnen. Hierbij gaat het om het vermijden van constante prikkels, het beperken van overmatige inspanning en het zorgen voor voldoende slaap. Wat betreft reinheid, gaat het erom dat de kinderen goed verzorgd worden en in een schoon en geordend huis leven.

Tot slot, de factor regelmaat. Hiermee doel ik op een vaste en voorspelbare structuur in zowel jouw leven als dat van je pleegkind. Denk hierbij aan het dagelijks opstaan rond hetzelfde tijdstip, drie maaltijden per dag, vastgestelde koffie- of theemomenten en op tijd naar bed gaan. Regelmaat brengt rust: het geeft dagelijks duidelijkheid en voorspelbaarheid, wat zowel voor jou als voor je kind een gevoel van zekerheid creëert. Het lichaam reageert sterk op deze regelmaat. Zo zal je bijvoorbeeld op de gebruikelijke eetmomenten ‘honger’ ervaren, niet alleen vanwege een fysieke behoefte aan voedsel, maar ook vanwege de aangeleerde routine. De voorspelbaarheid draagt bij aan veiligheid; met andere woorden je pleegkind weet waar het aan toe is.

Hoe rust en regelmatig draagt bij aan de stabiliteit van ons pleeggezin

Rust en regelmaat zijn tot op de dag van vandaag buitengewoon relevant gebleken voor de stabiliteit in ons pleeggezin. Het leven van onze kinderen kent aanzienlijke stressfactoren, waarop zij en wijzelf reageren. Ze zijn buitengewoon gevoelig en raken snel uit balans, zelfs bij kleine prikkels. Het is niet verwonderlijk, gezien de vele uitdagende ervaringen die ze hebben doorgemaakt. De zwangerschap en geboorte verliepen al behoorlijk stressvol en daarna hebben ze nog andere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt die hun sporen hebben nagelaten. Onze kinderen hebben een hyperactief stresssysteem dat al bij de geringste aanleiding in werking treedt.

Het kan plotseling overgaan tot vechten of vluchten, zonder duidelijke aanleiding. Ze reageren uitzonderlijk sterk op triggers die het stresssysteem activeren, en helaas zijn deze triggers niet altijd te vermijden. Door middel van rust en regelmaat bieden we onze kinderen enige mate van controle over dat wat zich op de dag aandient. Hoewel we de triggers die stress veroorzaken niet kunnen wegnemen, zorgen we er wel voor dat ze daar waar het kan een zekere voorspelbaarheid en stabiliteit ervaren in hun wereld.

Wij Volwassen zijn het grote Voorbeeld voor Stabiliteit

Onze kinderen nemen allerlei patronen van ons over, zowel de positieve als de minder gunstige. Door zelf het voorbeeld te geven van stabiliteit, straalt dit door naar ons pleeggezin. Met andere woorden, wanneer we zelf rust en regelmaat uitstralen, dragen we bij aan een stabiel pleeggezin. Een leven met pleegkinderen brengt hectiek met zich mee en voegt een extra dosis stress toe. De uitdagingen variëren van omgang met zorginstellingen tot het omgaan met het extreem uitdagende gedrag van de kinderen, evenals de invloed van het netwerk en de biologische ouders van de pleegkinderen.

Dit alles heeft zijn weerslag op ons stresssysteem. Op het moment dat wij uit balans raken, merken we direct dat de kinderen ook uit balans raken. Het is van essentieel belang om als pleegouder goed voor onszelf te zorgen. Zelfs een verheven stem of een boze reactie van ons, voortkomend uit onmacht, zet het stresssysteem van de kinderen op scherp. De tip die ik  je hier wil meegeven is zorg goed voor jezelf zodat je genoeg slaap hebt, steun van vrienden en familie hebt en voldoende tijd voor jezelf.

Een Stabiel Pleeggezin:  De Kunst van Liefdevolle Respons op Boosheid

Het hanteren van liefdevolle communicatie met je kind draagt bij aan het ontwikkelen van stabiliteit. Liefdevolle communicatie passen we toe door onze wensen te uiten en werkelijk te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Liefdevolle communicatie omschrijf ik als een taal van medeleven waarmee we voorbij conflicten gaan en telkens streven naar verbinding met ander, zodat wederzijds vertrouwen kan groeien. De fundamenten van stabiliteit die wij gedurende de afgelopen tien jaar hebben gebouwd, zijn geworteld in rust, reinheid en regelmaat. Hoewel deze termen wellicht wat ouderwets lijken, blijken ze nog steeds in onze dagelijkse praktijk zo solide als een goed gefundeerd huis. Juist in deze turbulente en snelle tijd, waarin prikkels en hectiek overvloedig aanwezig zijn, vormen de drie R’en een ankerpunt waarop wij kunnen vertrouwen en ons door alle uitdagingen heen kunnen slaan.

Over Sander Kooijman

Sander is vanaf 2013 pleegouder geworden en sinds ruim een jaar schrijf ik iedere maand een mooi verhaal voor de Rading om onze kennis en ervaring die wij hebben opgedaan te delen met andere pleegouders. Maar ook om jouw aspirant-pleegouder te helpen bij het maken van een keuze om wel of niet pleegouder te worden. Er zijn namelijk nog heel wat kwetsbare kinderen die op zoek zijn naar een liefdevol pleeggezin.

Wil je nog meer lezen over onze ervaringen. Ontdek ook mijn andere pleegouderervaringsverhalen.

Naast het pleegouderschap ben ik kinderpsycholoog met mijn eigen eigen kinderpraktijk in Amersfoort, Jeugd- en Kinderpraktijk Rota waar ik kwetsbare kinderen help. De begeleiding wordt vergoed in Amersfoort en de Randgemeenten. Wil je meer weten over mijn begeleiding plan dan gerust een gratis belafspraak in op mijn website.

Wist je dat ik ook een super inspirerende Podcast heb, namelijk de Kinderpsycholoog Podcast. Deze is gratis te beluisteren op Spotify. Via de link ga je naar Spotify en kan je van alles ontdekken over boosheid bij kinderen, zelfvertrouwen, angsten en meer. Beluister hier de kinderpsycholoog Podcast op Spotify.

Waardevolle content deel ik wekelijk is mijn Facebook Community praten met kinderen over gevoelens. Wil je lid worden van deze community meld je dan gratis aan via deze link. In de community deel ik interessante blogs, podcast afleveringen en vertel ik meer over mijn waardevolle online programma’s.
Neem via de link deel aan de Community praten met kinderen over gevoelens.