``` ```

Autonomie versterken bij je pleegkind. Hoe doe je dat? Autonomie begint wat ons betreft bij het besef dat kinderen in de eerste plaats van zichzelf zijn. Natuurlijk zijn we als ouder verantwoordelijk voor onze kinderen en willen we dat ze opgroeien tot geweldige volwassenen. We zien de kwetsbaarheid van onze pleegkinderen en de uitdagende weg die we hebben te gaan. In dit blog deel ik onze ervaringen over hoe we autonomie bij onze jongens versterken met als doel dat ze zichzelf kunnen zijn. 

Versterken van Autonomie bij je pleegkind

Autonome kinderen kunnen zelfstandig beslissingen nemen, doelen bepalen en acties ondernemen om die doelen vervolgens te bereiken. Voor onze pleegkinderen is het ontwikkelen van autonomie heel belangrijk. We zien het lot van hun ouders en we gunnen ze dat ze een ander pad in het leven mogen bewandelen. Dagelijks zien we bij onze kinderen hun kwetsbaarheid, afhankelijkheid en gebrek aan zelfstandigheid op heel wat gebieden. We proberen te focussen op dat wat wel lukt, niet te veel te vergelijken met leeftijdsgenoten. Onze zorgen parkeren we want we weten gewoon niet hoe het gaat lopen in de toekomst. Het versterken van autonomie is een proces dat niet vroeg genoeg kan beginnen.

Afhankelijkheid doorbreken door autonomie te vergroten

Het tegenovergestelde van autonomie is afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid zien we dagelijks bij onze kinderen. Soms zijn ze terughoudend, beperkt belastbaar, zien we klampen of verzetten ze zich met een schild van boosheid. We kennen de verschillende kanten van onze kinderen. Wij hebben gedurende de jaren ontzettend veel geïnvesteerd in lichaamsbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan met het inzetten van babymassage waarmee we lichaamsbewustzijn hebben versterkt. Zelfvertrouwen vergroten we door de kinderen hun kwaliteiten van binnenuit te laten voelen.  Zo is onze jongste echt een onderzoeker en de oudste een creator. Beide kinderen hebben met hun talenten iets te brengen aan de wereld. Hier begint de autonomie, juist op de momenten dat ze van binnenuit voelen dat ze sterk staan groeit zelfstandigheid en een positief zelfbeeld.  

Autonomie versterken bij je pleegkind met een coachende houding

We merken dat een coachende houding beter werkt dan een begeleidende houding. Een begeleidende houding daarin neem je als ouder taken over van je kind en hiermee versterk je afhankelijkheid. Een coachende benadering geeft de kinderen ruimte om zelf een oplossing te verzinnen voor hun probleem. Daar waar ze om hulp vragen of hulp nodig hebben daar kan je met vragen verder op weg helpen. Wanneer je als ouder een coachende benadering kiest dan neem je dus meer luie houding aan, waarbij de kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen. Wij pleegouders mogen op onze handen zitten en proberen onze helpende handjes in bedwang te houden. Met coachende vragen dagen we onze jongens uit een stap te zetten.

Coachende vragen waarmee je autonomie van kinderen versterkt

Een coachende houding heeft ons geholpen om de autonomie van onze pleegkinderen te versterken. We proberen ze telkens daar waar het kan zelf oplossingen te laten bedenken voor dagelijkse problemen die ze tegenkomen. In plaats van begeleide door het overnemen stellen we coachende vragen die hen aanzetten tot zelfstandig denken en handelen.

Coachende vragen zijn:
Wat heb je al geprobeerd?
Waar loop je precies vast?
Wat zou een andere manier kunnen zijn om dit probleem op te lossen?
Welke stappen denk je dat je kunt nemen om het probleem op te lossen?
Wat zou er gebeuren als je het op een andere manier probeert?
Zo zijn er nog veel meer coachende vragen te bedenken.

Kleine beer is zoek

Een praktisch voorbeeld die wij wekelijks en op sommige momenten zelfs dagelijks tegenkomen is bijvoorbeeld de situatie dat knuffel kleine beer kwijt is. We kunnen het zelf oplossen, dat gaat vaak sneller. Maar het is nog leuker als onze oudste dit zelf voor elkaar krijgt en zijn knuffel vindt. Door vragen te stellen zoals “Waar zou hij kunnen zijn?” of “Wat heb je zelf al geprobeerd?” moedigen we hem aan om zelf tot oplossingen te komen. Hiermee versterken we autonomie en probleemoplossend vermogen. Deze manier kan je toepassen bij situaties zoals je klaarmaken voor school of bij het helpen van schoolwerk. 

Autonomie versus Afhankelijkheid

Autonomie en afhankelijk, het zijn twee kanten van de medaille, het ene kan niet bestaan zonder het andere. Daar waar in sommige fase we ons extreem zorgen maken en vooral afhankelijkheid zien, zie we dat onze kinderen in een andere fase geweldige stappen zetten in autonomie. Autonomie betekent voor onze kinderen vrijheid waarbij ze telkens hun comfortzone en rekening kunnen houden met de opgeving. Ze zijn de baas over gevoelens, gedachten en hebben keuze hoe te handelen., Autonomie versterken van ons pleegkind betekent voor ons iedere dag een stapje. Een kleine stap voor een pleegkind kan een enorme uitwerking hebben in groei en ontwikkeling.

Verder aan de slag met het versterken van autonomie met pleegkinderen.

Wil je verder aan de slag met het versterken van autonomie dan is een positief zelfbeeld heel belangrijk. Zelfvertrouwen is een breed begrip. Vaak gaan er best zaken goed, maar waar begin je? Om je te helpen heb ik een handige checklist zelfbeeld gemaakt die je in drie minuten overzicht geeft in welke stappen je kan zetten. Via de link hieronder kan je hem aanvragen.

```