``` ```

Wat is frustratie?

Frustratie is de emotionele toestand van iemand die belemmerd wordt zijn verwachtingen, behoeften of doel te verwezenlijken. De oorzaak van boosheid kan liggen door invloeden van buitenaf. Frustratie kan door overmacht worden veroorzaakt maar ook door invloeden binnen zoals karakter eigenschappen.

Frustratie komt vaak voor bij kinderen. Met gedrag zoals mopperen, zeuren, opgeven, tegenwerken en boos doen laten kinderen merken dat ze  worden gefrustreerd. Frustratie ontstaat wanneer kinderen ervaren dat iets niet lukt en wanneer ze merken dat ze iets niet mogen. Wanneer de verwachtingen van kinderen anders zijn dan voelt frustratie meer als teleurstelling. Frustratie, teleurstelling en irritatie zijn gevoelens die dicht bij elkaar liggen, Frustratie is voor de meeste kinderen een onaangenaam gevoel voel.

Frustratie laten kinderen zien met gedrag zoals mopperen, zeuren, opgeven, tegenwerken en boos doen. Bij frustratie gaat het meestal om onmacht en kinderen voelen zich machteloos en soms ook waardeloos. Kinderen weten wel met welk gedrag ze de aandacht van de volwassenen kunnen trekken. Misschien lijkt het soms wel dat kinderen expres met dit gedrag aandacht zoeken. Vaak levert dit gedrag wel negatieve aandacht op. Het negatieve gedrag waarmee kinderen de aandacht trekken roept bij ouders juist irritatie, frustratie en teleurstelling op. Kinderen krijgen dan niet was ze nodig hebben. Soms laten kinderen dan juist nog meer moeilijk gedrag zien. Er ontstaat een patroon wat blijft terugkomen.

Download hier het stappenplan voor ouders van kinderen met boos gedragnderen met

 

 

```