``` ```

Ben jij op zoek naar tools om met kinderen in gesprek te gaan?

Help kinderen grip krijgen op een naar gevoel

Kan jij effectieve oefeningen gebruiken, waarmee jij middels spel en verbeelding direct met kinderen de wereld van gevoelens kunt verkennen?
Voor ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, coaches en jeugd- en gezinsprofessionals.

effectieve kindercoaching Amersfoort

Met spel en verbeelding aansluiten bij de taal van het kind

Ik ben Sander Kooijman, ontwikkelingspsycholoog, schoolmaatschappelijk werker en integratief kindercoach. In de afgelopen jaren heb ik vele kinderen en hun ouders met boos gedrag geholpen. Dit doe ik door telkens volledige af te stemmen op het kind. In de afgelopen jaren heb ik verschillende oefeningen en methodieken, bedacht en toegepast. De tien beste en meest bruikbare oefeningen heb ik verwerkt in dit interactieve werkboek. Je kunt het interactieve werkboek zien als een nuttige gereedschapskist voor ouders en professionals die aan de slag willen met kinderen die opvallen met boos gedrag.

 

boos-jongen

Een interactief werkboek

Mijn interactieve werkboek is een tool met oefeningen die jou helpen om in gesprek te gaan met kinderen. Stuk voor stuk zijn het leuke en actieve oefeningen waardoor kinderen steeds beter de eigen gevoelens herkennen en erkennen. Het is een interactief werkboek en dus niet zomaar een werkboek. De oefeningen zijn aantrekkelijk voor kinderen vanwege het uitdagende en (inter)actieve karakter. De oefeningen zijn zo gemaakt dat kinderen niet zelf hoeven te schrijven en te lezen.  Er zijn aanvullende instructievideo’s voor volwassenen. Dat betekent dat niet alleen de kinderen van 4 tot 12 jaar hier veel plezier van gaan hebben. Jij als ouder of hulpverlener natuurlijk ook! 

Het interactieve werkboek is een toolkit voor ouders, leerkrachten, pedagogische medewerkers, professionals die middels spel en verbeelding kinderen willen helpen om nare gevoelens beter te uiten.

Het interactieve werkboek bestaat uit:

9

Tekenoefeningen die kinderen helpen zich beter te uiten

9

Een oefening waarmee kinderen boosheid in het lichaam voelen en herkennen

9

Spelletjes waarmee kinderen woorden krijgen om zich beter uit te drukken

9

Aanvullende vragen die helpen om te verdiepen

9

Oefeningen die kinderen inzicht geven in de basisemoties

9

Ankertechniek waardoor de verandering bij kinderen in de binnenwereld plaatsvindt

9

Oefeningen die kinderen helpen invloed te krijgen op het eigen denken, voelen en doen

9

Oefeningen die kinderen met plezier doen zodat ze graag komen

 

MET HET INTERACTIEVE WERKBOEK KRIJG JE:

Hoe kom van mijn woedeaanvallen af?
9

Een selectie van mijn succesvolste oefeningen in het schoolmaatschappelijk werk

9

Een jaar toegang tot de online trainingsomgeving van de Rota Academie

9

Bijbehorende instructievideo's

9

Beschrijving en toelichting bij iedere oefening

9

Bonus 1: E-book 25 weetjes om met kinderen te praten over gevoel

9

Bonus 2: De volledige challenge: praten met kinderen over gevoel

Het aanbod 


Het aanbod bestaat uit het interactieve werkboek met tien succesvolle oefeningen
afkomstig uit het schoolmaatschappelijk werk
De oefeningen zijn praktisch en laagdrempelig
Je kunt ze in iedere setting uitvoeren

Het interactieve werkboek heeft een waarde van € 80,-
Daarnaast krijg je nu tijdelijk nog twee superbonussen

   Bonussen

E-book: 25 weetjes om met kinderen te praten over gevoel € 10

 

Het interactieve werkboek en het e-book hebben samen een waarde van € 90,-

 

Tijdenlijk kan je het hele pakket aanschaffen voor € 47,-

 

Sander is zeer deskundig en weet door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en snel te schakelen mee te denken in concrete oplossingen. Hij werkt graag op maat waardoor instellingen en ouders het gevoel hebben echt gehoord te worden. Oplossingen zijn effectief en gedragsveranderingen bij kinderen vaak snel waarneembaar.
Wouter Siebers

ouder en professional, Expertis Onderwijsadviseur, de gedragsfabriek, leraar en leidinggevende PO

Als HR -adviseur en ouder ben ik enthousiast over Sanders activiteiten als schoolmaatschappelijk werker en kindercoach! Zijn ervaringen in beide werkvelden versterken elkaar en ik lees graag zijn tips voor ouders.
Mariëtte de Groot

ouder

Hoe krijgt een kind grip op een naar gevoel?

Grip hebben op een boos gevoel betekent dat kinderen enerzijds het boze gevoel herkennen en tegelijk weten dat ze invloed hebben op het denken, voelen en doen. Kinderen zijn de baas over zichzelf. Daarbij hoort ook dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze doen, denken en voelen. Middels spel en verbeelding gaan kinderen ervaren dat ze wel degelijk invloed hebben op een voor hen lastige situatie.

Hoe kan je angstige kinderen helpen?

Wat als praten niet genoeg werkt?

We weten natuurlijk dat nare gevoelens die worden opgekropt op den duur naar buiten komen. Gevoel = beweging = energie. Sommige kinderen exploderen zo nu en dan en andere kinderen houden het binnen, wat soms kan zorgen voor onbegrepen lichamelijke klachten . Wanneer praten niet werkt dan zijn er gelukkig nog ontzettend veel andere mogelijkheden om kinderen te helpen!

Vragen over het interactieve werkboek

Wat voor soort oefeningen zijn het?
Het interactieve werkboek bestaat uit tien oefeningen die volledig zijn uitgewerkt. Er zijn verschillende tekenopdrachten, je gaat een reis door het lichaam maken en spelletjes doen. Je gaat bijvoorbeeld samen met het kind aan de slag met nurfguns en stokken.
Zijn het therapeutische oefeningen?
De oefeningen maken allemaal gebruik van spel en verbeelding. Ze zijn toepasbaar in het schoolmaatschappelijk werk. Je geeft dus geen therapie. Het doel van alle oefeningen is dat kinderen gaan praten over gevoel. Het zijn oefeningen die wel van alles los kunnen maken. Het is telkens belangrijk om af te wegen of jij het kind kunt helpen. Dus schakel bij twijfel intervisie en supervisie in.

 

Moet ik naast de training materialen aanschaffen?
De oefeningen zijn laagdrempelig en praktisch: je hebt voldoende aan tekenmateriaal.  Je hebt geen spelkamer nodig. Voor de oefening met nerfguns zou je twee kleintjes kunnen aanschaffen. Stokken zijn buiten gemakkelijk te vinden. Eventueel kan je indien gewenst  zwaarden aanschaffen.
Zijn de oefeningen geschikt voor kinderen met beperkingen of speciale doelgroepen?
De oefeningen zijn prima te doen voor kinderen met leerproblemen. Je hoeft niet te lezen en te schrijven in een werkboek. Het gaat om doen en ervaren. De oefeningen zijn wel bruikbaar voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking (LVB).
```